Повеќе

Вратете ги конекциите на папките

Вратете ги конекциите на папките


Се надградив од ArcGIS 10.0 на ArcGIS 10.3.1 и забележав дека ги изгубив конекциите за папки во тој процес. Дали постои начин да ги вратам конекциите на папката од ArcGIS 10.0? Ги имам резервните копии на сите локални датотеки на дискот c:


Завршив со копирање на целата моја папка ArcCatalog на локацијата 10.3.1 и тоа ги врати врските со мојата папка.
Меѓутоа, јас исто така направив тест и открив дека кога додадов нова врска со папка, во ArcMap, дека датотеката C:… ESRI Desktop10.0 ArcCatalog ArcCatalog.gx датотеката е ажурирана со ист датум и време како кога конекцијата на папката е креирана. Се сомневам дека тоа е датотеката што ги содржи информациите за поврзување на папката. Ако некој може да го потврди тоа, објавете коментар овде.


esri документација за враќање врски

https://support.esri.com/en/technical-article/000011442