Повеќе

Како да направите мапа на наклон од висинска карта во Лат/Лонг?

Како да направите мапа на наклон од висинска карта во Лат/Лонг?


Имам висинска растерска карта на светот, во Лат/Лонг. Кога правам мапа на наклон, резултатите од растерските ќелии ќе бидат 0, или вредности близу 90. Се чини дека проблемот е во тоа што функцијата наклон не ги разбира хоризонталните единици (што очигледно е степени, но треба да бидат метри) . Како можам да го решам ова? Јас користам ArcGIS.


Мора да ја репроектирате растерската датотека во метрички координатен систем, на пр. Ламберт азимутална проекција со еднаква површина. Како што ArcGIS секогаш ги користи истите единици (степен или метри) за вертикални и хоризонтални мерки.

Можете да го користите полето со алатки:

Алатки за управување со податоци -> Проекции и трансформации -> Растер -> Растер за проекти