Повеќе

Алатка ArcGIS за да избришете само содржина на геодетабаза (класи на карактеристики, табели, итн.)?

Алатка ArcGIS за да избришете само содржина на геодетабаза (класи на карактеристики, табели, итн.)?


Ситуација:

Треба да додадете а Алатка на мојот ModelBuider да Избриши само содржината од Геодата база на претпријатија (SDE) (содржи класи на карактеристики, табели, класи на односи).

Алатката "Избриши" (од полето со алатки "Управување со податоци") ја брише Гео -базата и сака само да ја избрише неговата содржина.

Некоја помош?


Предлагам да креирате серија модели користејќи итератори. Можете да креирате модел за секој тип и да ги вметнете моделите како под -модели со цел да ги вклучите сите во еден модел. Треба да го направите ова бидејќи моделот може да има само еден итератор. Така, секој модел ќе се повторува преку податочниот објект, а потоа ќе се делетира. Користете предуслови за да го контролирате протокот. Тоа треба да функционира совршено за она што се обидувате да го постигнете.

И пример за она што мислам подолу:


АКО Р-кликнете на „Скратена табела“, имате опција да направите серија. Ова ќе ви овозможи да додадете што повеќе табели за кои би требало да ја извршите оваа алатка.