Повеќе

Повлечете алатка во QGIS?

Повлечете алатка во QGIS?


Дали има алатка SWIPE во QGIS слична на онаа што ја имате во ArcGIS… Она што го барам е алатка за брзо менување помеѓу два слоја. Споредувам моноик на сонар на страничен скенер против батиметрија за проблеми со позиционирање.


MapSwipe алатка можеби?

Неговиот опис:

Овој приклучок е алатка за мапирање за активирање на активен слој, на пример, можете да ја видите разликата со другите слоеви подолу.