Повеќе

Основен слој на отворени слоеви 2.13 што не го покажува Google ако е поставен прв избор

Основен слој на отворени слоеви 2.13 што не го покажува Google ако е поставен прв избор


Работам на 2.13.1 и имам чудно прашање. Како основни мапи имам OSM и Google.

Кога го поставувам како стандарден Google, тоа не покажува ништо. Само слојот OSM се појавува кога е избран.

НО, ако го имам OSM стандарден, тогаш се префрлам помеѓу сите основни слоеви без проблем.

var мапа = нови OpenLayers.Map ("мапа-идентификатор"); var format = 'слика / png'; // избегнување розова плочка OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5; // направи скала за пресметување на OL според спецификациите на WMS OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25,4 / 0,28; var googleMercator = нови OpenLayers.Projection ("EPSG: 900913"); var wgs84 = нови OpenLayers.Projection ("EPSG: 4326"); // мапа на основниот слој = нови OpenLayers.Map ({div: "мапа", единици: "m", проекција: googleMercator, displayProjection: wgs84}); var mapBoxBackground = нови OpenLayers.Layer.XYZ ("Позадина на AWMC", ["http://a.tiles.mapbox.com/v3/isawnyu.map-knmctlkh/${z}/${x}/${y" } .png "> openlayers-2