Повеќе

Нема достапни слоеви во GeoExt Styler за GeoServer?

Нема достапни слоеви во GeoExt Styler за GeoServer?


Барам стајлер за да создадам стилови за моите податоци и се сопнав на продолжување на стајлерот за Геосервер 2.6.1.

Јас што REST-приклучокот е сега, е интегриран во GeoServer и требаше само да го "инсталирам" додатокот за стајлер (извади ја zip-датотеката во директориумот www). Ако ја отворам страната за стајлер (localhost: 8080 / геосервер / www / стајлер / индекс.html) во прелистувачот ја добивам страната за стилер, но панелот за слоеви е празен. Нема прикажани слоеви. Се чини дека нема врска помеѓу стајлерот и геосерверот.

Дали има нешто што треба да конфигурирам некаде?


Погледнете го видеото: How to Publish shapefilesraster images using GeoServer